De HVW neemt deel aan de Pride Week

Van 13 tot 20 mei 2024 vindt de Pride Week plaats.

Waarom een Pride Week?

Er is nog een lange weg te gaan vooraleer genderidentiteit of seksuele geaardheid niet langer een obstakel zullen vormen. Personen uit de LGBTQIA+ gemeenschap krijgen namelijk nog steeds te maken met veel moeilijkheden, geweld en discriminatie, en internationaal onderzoek toont aan dat zelfmoordgedachten en -pogingen veel vaker voorkomen bij die personen dan bij heteroseksuele en cisgender personen.

Een sterk signaal geven

Door deel te nemen aan de Pride Week draagt de federale overheid bij tot de opbouw van een egalitaire en inclusieve samenleving waar iedereen welkom is. De HVW sluit zich daarom uiteraard graag aan bij deze actie en maakt zo duidelijk dat ze openstaat en respect heeft voor seksuele en genderdiversiteit. Want bij de HVW vormen we één team, ongeacht je genderidentiteit of je seksuele geaardheid.

Er wappert ook een LGBTQIA+ vlag op ons gebouw in Brussel. Daarnaast hebben we een aantal communicatie- en sensibiliseringsacties ondernomen, zowel intern als extern.

Samen willen we deze actie steunen en op weg gaan om een einde te maken aan geweld en discriminatie tegen LGBTQIA+ personen.

Image
Beproud actie NL