Herinnering: vergeet je betaalde vakantiedagen niet op te nemen

Ben je volledig werkloos? Dan heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. In dat aantal zijn ook de vakantiedagen inbegrepen die je al hebt opgenomen tijdens een arbeidsperiode. 

In principe ontvang je werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheid neemt, behalve voor de vakantiedagen waarvoor je reeds vakantiegeld ontvangen hebt. Die dagen worden berekend op basis van je werkprestaties tijdens het vorige jaar. 

Als je niet al je betaalde vakantiedagen hebt opgenomen tijdens het jaar door een V te noteren op je controlekaart, worden ze automatisch afgetrokken van de uitkeringen van december. Vergeet dus zeker niet om al je vakantiedagen op te nemen voor het einde van het jaar. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over vakantie tijdens je werkloosheid, klik hier.