Tevredenheidsenquête: bedankt voor je deelname!

Onze klantentevredenheidsenquête 2023 is nu gesloten. We willen graag iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om onze enquête in te vullen.

Jouw feedback is namelijk van groot belang en zorgt ervoor dat de HVW elke dag zijn diensten kan verbeteren. Zonder jou zou dat niet mogelijk zijn.

Wat is de volgende stap?

De HVW zal zich nu buigen over de resultaten van de enquête om de positieve punten en de verbeterpunten in kaart te brengen. We zullen je daarover meer informatie bezorgen via onze website tijdens de eerste helft van 2024. Vergeet dus niet om er af en toe een kijkje te gaan nemen.

Want samen kunnen we jouw ervaring uniek maken!