Studies, een opleiding of stage in het Waalse Gewest

Wil je een opleiding of stage volgen in het Waalse Gewest? En wil je tegelijk je werkloosheidsuitkering behouden? Dan moet je een ‘vrijstelling van beschikbaarheid’ aanvragen. Dat betekent dat je maar gedeeltelijk beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt.

Onder welke voorwaarden krijg je vrijstelling?

 

Volg je een studie, opleiding, of stage

 • na 17 uur of op zaterdag
 • die minder dan 20 uur per week telt (minder dan 27 studiepunten)
 • en geen 4 opeenvolgende weken duurt?

Dan krijg je geen vrijstelling, maar mag je toch de opleiding of stage volgen. Je moet wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Voor welke opleiding of stage kan je vrijstelling krijgen?

 • een studie met volledig leerplan
 • een beroepsopleiding of een opleiding bij IFAPME, SFPME, IAWM, SYNTRA
 • andere opleidingen die leiden naar een zelfstandig beroep of begeleiding door een coöperatie
 • een opleiding in een CISP (centre d’insertion socioprofessionnelle agréé)
 • een alternerende opleiding
 • een opleiding of stage in sociale promotie
 • een opleiding of stage in het buitenland

Met een vrijstelling ben je volledig vrijgesteld voor de arbeidsmarkt

Wat betekent dat?

 • Je blijft ingeschreven als werkzoekende.
 • Je mag een aangeboden job weigeren.
 • Je moet niet actief naar werk zoeken.

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

Wordt je beroepsopleiding georganiseerd door FOREM?

Dan krijg je automatisch een vrijstelling. Je moet niets doen.

 • Gaat het om een PFI (Brussel of Duitstalig landsgedeelte) of een IBO (VDAB)? Vraag dan eerst zelf het akkoord bij de klantendienst van de FOREM.

Bezorg ons je contract samen met het akkoord van FOREM.


Volg je een andere studie, opleiding of stage?

Dan moet je via ons de vrijstelling aanvragen bij FOREM:

 • Bezorg ons het aanvraagformulier:
 • Wij bezorgen het formulier aan FOREM.
 • FOREM erkent je opleiding of stage.
  Zolang je niet weet of je vrijstelling krijgt, blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
 • Van zodra je opleiding of stage begint, bezorg je ons een nieuw formulier C1.
 • Op het einde van elke maand bezorg je ons:
  • je controlekaart.

Wat moet je doen na je opleiding of stage?