Uitkering ‘interregionale mobiliteit’

Was je langdurig werkloos? En ben je vanaf 01/09/2022 in een ander gewest tewerkgesteld? Dan krijg je, als je aan de voorwaarden voldoet, een uitkering voor maximaal 3 maanden.  

Wie ontvangt deze uitkering?

Om de uitkering te ontvangen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Je moet minstens 312 uitkeringen ontvangen hebben in de 15 maanden vóór je tewerkstelling.
  • Je was tewerkgesteld in een ander gewest dan die van je hoofdverblijfplaats.
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden zonder onderbreking.
  • Je hebt de laatste 6 maanden niet voor dit bedrijf gewerkt.

Wat is de duurtijd van deze uitkering?

De uitkering wordt toegekend voor maximaal 3 maanden en kan tijdens de loopbaan verschillende keren worden toegekend, mits telkens aan de basisvoorwaarden wordt voldaan.

Hoeveel bedraagt deze uitkering?

  • Als je in de laatste 15 maanden een inschakelingsuitkering ontvangen hebt, krijg je hetzelfde bedrag als de inschakelingsuitkering.
  • Als je in de laatste 15 maanden een uitkering volledig werkloosheid hebt ontvangen, krijg je hetzelfde bedrag als dat bedrag.

Op deze uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % ingehouden.

Hoe vraag je deze uitkering aan?

Zodra je in een ander gewest tewerkgesteld bent, bezorg dan de volgende documenten rechtstreeks aan je HVW-kantoor

Verandert je situatie in de loop van je contract (verhuizing, je gaat met pensioen, verandering van gezinssituatie, enz.)?  Vermeld dit op het formulier C250.1 en stuur het formulier C1 naar je HVW-kantoor.

Geef aan het einde van elke maand de volgende documenten door aan je HVW-kantoor