Uitkering ‘knelpuntberoepen’

Was je langdurig werkloos? En ben je vanaf 01/09/2022 tewerkgesteld in een knelpuntberoep? Dan krijg je, als je aan de voorwaarden voldoet, een uitkering voor maximaal 3 maanden.  

Wie ontvangt deze uitkering?

Om de uitkering te ontvangen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Je moet minstens 312 uitkeringen ontvangen hebben in de 15 maanden vóór je tewerkstelling.
  • Je bent tewerkgesteld in een knelpuntberoep dat begon op of na 01/09/2022.
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden zonder onderbreking.
  • Je hebt de laatste 6 maanden niet voor dit bedrijf gewerkt.

Wat is de duurtijd van deze uitkering?

De uitkering wordt toegekend voor maximum 3 maanden en kan slechts één keer worden toegekend, op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst nog steeds loopt.

Hoeveel bedraagt deze uitkering?

  • Als je de laatste 15 maanden een inschakelingsuitkering ontvangen hebt, krijg je hetzelfde bedrag als de inschakelingsuitkering.
  • Als je in de laatste 15 maanden een uitkering volledig werkloosheid hebt ontvangen, krijg je hetzelfde bedrag als dat bedrag.

Op deze uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % ingehouden.

Hoe vraag je deze uitkering aan?

Zodra je in een knelpuntberoep tewerkgesteld bent, bezorg dan de volgende documenten rechtstreeks aan je HVW-kantoor: 

Als je situatie in de loop van je contract verandert (je verhuist, je gaat met pensioen, je gezinssituatie verandert, enz.), vermeld dit dan op het formulier C250.1 en stuur het formulier C1 naar je uitbetalingsbureau.

Om de lijst van knelpuntberoepen te raadplegen, bezoek dan de website van de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest (Forem, Actiris, VDAB, ADG).

Geef aan het einde van elke maand de volgende documenten door aan je HVW-kantoor: