SINE (sociale inschakelingseconomie)

Is het voor jou niet haalbaar om werk te vinden op de gewone arbeidsmarkt?
Dan kom je misschien in aanmerking voor een job in de sociale inschakelingseconomie via SINE. Bijvoorbeeld in een sociale of beschutte werkplaats, in een dienst van het OCMW of in een sociaal verhuurkantoor.

SINE bestaat enkel nog in het Vlaamse Gewest en in het Franstalige gedeelte van het Waalse Gewest.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je woont in het Vlaamse Gewest of in het Franstalige gedeelte van het Waalse Gewest.
 • Je hebt geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
 • Je bent volledig werkloos. En je hebt recht op een uitkering.
 • Ben je jonger dan 45 jaar? Dan moet je de afgelopen 18 maanden minstens 312 dagen uitkering hebben gekregen.  
 • Ben je 45 jaar of ouder? Dan moet je de afgelopen 36 maanden minstens 624 dagen uitkering hebben gekregen.  

Moet je nog aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden?

Welke voordelen krijgt je werkgever?

 • Je werkgever betaalt minder sociale bijdragen.
 • De RVA betaalt een deel van je nettoloon aan je werkgever. Zo kost jij aan je werkgever minder loon.

Hoe vraag je SINE aan?

Je bezorgt ons:

 • een ingevuld en ondertekend formulier C109
 • een kopie van je arbeidsovereenkomst (contract)
 • de originele ‘Bijlage arbeidsovereenkomst SINE’ bij je contract
 • een attest waarin staat dat die voldoet aan de voorwaarden voor sociale economie.

Wij sturen alles door naar de RVA. Dat moet binnen de 4 maanden nadat je met de job startte.

Wanneer moet je ons opnieuw contacteren?

Telkens je uurrooster verandert, bezorg je ons een kopie van je gewijzigd contract.