Wie kan de vrijstelling voor blijvende arbeidsongeschiktheid aanvragen?

 • Je bent minimum 33 % arbeidsongeschikt.
 • Of je hebt ‘geen verdienvermogen’ door een ernstige beperking.

De arts van de RVA onderzoekt en beslist of die voorwaarde voor jou geldt.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

 • Laat je arts een medisch attest opmaken. Daarin staat dat je blijvend arbeidsongeschikt bent. De arts moet niet vermelden hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent.
 • Vul formulier C47 in.
 • Bezorg ons het medisch attest en het formulier C47.  

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 • De RVA stelt een arts aan.
 • Je krijgt een uitnodiging om naar de RVA-arts te gaan.
 • De RVA-arts beslist over je arbeidsongeschiktheid.
 • De RVA stuurt de beslissing:
 • De gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling beslist over je vrijstelling.

Wat als je blijvend arbeidsongeschikt bent voor minimum 33 %?

De RVA-arts maakt een lijst van de jobs die je wel nog kan doen.
Je kan een vrijstelling krijgen. De VDAB, Actiris, Forem of ADG bepaalt de inhoud van je vrijstelling.

De erkenning van de arbeidsongeschiktheid heeft een invloed op je uitkering.
Lees meer op Infoblad RVA T67.

Wat als je meer dan 66 % arbeidsongeschikt bent?

Je hebt geen recht meer op een werkloosheidsuitkering.
Je krijgt een uitkering van de mutualiteit.

Wat als je geen verdienvermogen hebt door een ernstige beperking?

‘Geen verdienvermogen’ betekent dat je door een ernstige beperking

 • niet in staat bent om op een rendabele en regelmatige manier een beroepsactiviteit uit te oefenen;
 • ook geen aangepaste job kan uitoefenen.

Je kan een vrijstelling krijgen. Jouw dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB, Actiris, Forem of ADG bepaalt de inhoud van je vrijstelling.  

 

Wat met je uitkering?

Heb je geen verdienvermogen als jongere in de beroepsinschakelingstijd?  
Dan heb je na je beroepsinschakelingstijd geen recht op een beroepsinschakelingsuitkering.

Heb je al een beroepsinschakelingsuitkering? Dan heb je nadien geen recht op een beschermingsuitkering.

Krijg je een gewone werkloosheidsuitkering? Dan kan je die behouden.