Vrijstelling bij vrijwillige militaire inzet (EVMI)

Wie kan de vrijstelling vragen?

  • Je ondertekende een contract voor vrijwillige militaire inzet.
  • Je bent jonger dan 26 jaar.

Wat betekent de vrijstelling bij vrijwillige militaire inzet?

Na 8 weken ontvang je loon. Je verliest dan je recht op uitkeringen.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

Ben je werkloos?

  • Vul deel I van formulier C94bis in.
  • Laat deel II invullen door je militaire overheid.
  • Bezorg ons het ingevulde formulier. Doe dat vóór het einde van de maand waarin je EVMI begon.

De RVA beslist over je vrijstelling en stuurt jou de beslissing door.

Ben je nog in je beroepsinschakelingstijd?

Je beroepsinschakelingstijd loopt gewoon geldig verder. Je moet ons niet verwittigen. 

Je krijgt je vrijstelling, wat nu?

Vul de eerste 8 weken je elektronische controlekaart eC3 verder in. Of bezorg ons maandelijks je papieren controlekaart C3C. 

Na 8 weken gaat je opleiding verder en krijg je loon. Je hoeft dan geen controlekaart meer in te vullen.

Opnieuw uitkering aanvragen na je vrijwillige militaire inzet?