Vrijstelling voor mantelzorgers

Zorg jij tijdens je werkloosheid voor:

 • een terminaal zieke persoon
 • een zwaar ziek gezinslid of familielid tot de 2de graad (zie Infoblad RVA T154)
 • een kind jonger dan 21 jaar met een handicap van minstens 4 punten in pijler I van de medisch-sociale schaal?

Dan kan je een vrijstelling vragen, zodat je niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Wie kan de vrijstelling vragen?

Je kan een vrijstelling vragen onder deze voorwaarden:

 • Je bent volledig werkloos.
 • Je hebt geen werk of loon.
 • Je bent arbeidsgeschikt.
 • Je woont in België.

Wat betekent de vrijstelling voor mantelzorgers?

 • Je moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende.
 • Je moet niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
 • Je mag gepast werk weigeren.

Tijdens de vrijstelling krijg je minder uitkering. In Infoblad RVA T154 vind je de actuele bedragen.

Hoelang duurt de vrijstelling?

Je zorgt voor een terminaal zieke persoon:

Je vraagt een vrijstelling voor minimum 1 en maximum 2 maanden.

Overlijdt de persoon waar je voor zorgt?

Dan mag je de vrijstelling laten doorlopen. Of je mag vroeger stoppen.  

 

Je zorgt voor een zwaar ziek familielid of voor een kind met een handicap:

Je vraagt een vrijstelling voor periodes van minimum 3 en maximum 12 maanden. Je kan de vrijstelling meerdere keren verlengen. Voor alle zorgen samen krijg je maximum 48 maanden vrijstelling.

Is jouw hulp niet meer nodig? Dan mag je de vrijstelling vroeger stoppen. Je bezorgt een bewijs dat je hulp niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat de persoon overleden is, naar een voorziening is gegaan …
 

Hoe vraag je de vrijstelling aan? Hoe vraag je verlenging?

 • Vul formulier C90 in.
 • Bezorg het ons zo snel mogelijk.
 • Zorg je voor een terminaal ziek persoon? Of voor een gezinslid of familielid tot de 2de graad? Bezorg ook een attest van de behandelende arts.
 • Zorg je voor een kind met een handicap?
  Bezorg ook het attest dat je krijgt van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap.

Wij bezorgen je aanvraag aan de RVA.

Let op: Je moet je vrijstelling op voorhand aanvragen. Vraag je je vrijstelling te laat aan? Dan start jouw vrijstelling pas als de RVA die ontvangen heeft.

Je krijgt je vrijstelling, wat nu?

Vul verder je elektronische controlekaart eC3 in. Of bezorg ons maandelijks je papieren controlekaart C3C.

Wil je je vrijstelling vroeger stopzetten? Bezorg ons dan zo snel mogelijk een nieuw formulier C90.