Vrijstelling door een lange loopbaan

Werkte je 44 jaar als werknemer? Dan kan je een vrijstelling vragen, zodat je niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Wie kan de vrijstelling vragen?

Je moet een beroepsloopbaan kunnen bewijzen van minimum 44 jaar.

Wat betekent de vrijstelling door een lange loopbaan?

  • Je moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.
  • Je moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
  • Je mag gepast werk weigeren.
  • Krijg je een oproep van je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB, Actiris, Forem of ADG? Dan moet je daar niet meer op  antwoorden.
  • Je moet geen controlekaart meer bijhebben. Voer je een activiteit uit? Dan moet je die op voorhand aanduiden op het formulier C99.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

Je krijgt je vrijstelling, wat nu?

  • Vóór het einde van elke maand bezorg je ons het formulier C99. Duid de dagen aan waarop je geen recht hebt op uitkeringen. Dat kan zijn door bijvoorbeeld werk, vakantie, een activiteit of ziekte.
  • Meld ons elke wijziging in je situatie, bijvoorbeeld een nieuw adres of rekeningnummer, een nieuwe gezinstoestand, de start van een activiteit …