Vrijstelling voor PWA-werknemers

Werk je als werknemer bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)? Dan kan je een vrijstelling vragen, zodat je niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Wie kan de vrijstelling vragen?

  • In de 6 maanden vóór je aanvraag werkte je als PWA-werknemer, voor minstens 180 uur.
  • En je bent minimum 33 % blijvend arbeidsongeschikt.

Wat betekent de vrijstelling voor PWA-werknemers?

  • Je moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.
  • Je moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
  • Je mag gepast werk weigeren.
  • Je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB, Actiris, Forem of ADG zal je tijdens de vrijstelling niet meer oproepen.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

Bezorg ons het ingevulde formulier C79A.

Moet een arts van de RVA nog vaststellen of je arbeidsongeschikt bent? Dan stuurt de RVA je een uitnodiging. In afwachting van de vrijstelling blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt zoals ervoor.

Je krijgt je vrijstelling, wat nu?

Gebruik je elektronische controlekaart eC3 verder. Of bezorg ons maandelijks je papieren controlekaart C3C.

Is je vrijstelling afgelopen?

  • Contacteer ons opnieuw
  • Heb je de vorige 6 maanden weer als PWA-werknemer gewerkt, voor minstens 180 uur? Dan kan je een nieuwe vrijstelling vragen met het formulier C79A.
  • Heb je de voorbije 6 maanden niet als PWA-werknemer gewerkt? Gebruik dan je elektronische of papieren controlekaart.