Werkloos, wat nu?

Werkloos, wat moet je doen en hoe verloopt het proces? Vind hier alle informatie terug.

Het traject van een uitkeringsaanvraag

 1. Schrijf je in als werkzoekende

  Werd je werkloos? Schrijf je dan in als werkzoekende:

  • binnen acht dagen na de eerste dag dat je werkloos bent
  • bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest
   • voor Vlaanderen: VDAB 
   • voor Wallonië: Forem 
   • voor het Brussels Gewest: Actiris 
   • voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 
  • liefst via de website
 2. Vraag je uitkering aan

  Maak meteen een afspraak. Wacht niet tot je alle documenten hebt. De HVW moet je dossier binnen de volgende termijnen bij de RVA indienen:

   

  Bij volledige werkloosheid

  Binnen de 2 maanden na de aanvraag

  Bij werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

  Bij deeltijdse arbeid (inkomensgarantie-uitkering)

  Bij aanvraag van een kunstwerkuitkering

  Bij tijdelijke werkloosheid

  Binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag

  Bij een aanvraag van een interregionale uitkering of een knelpuntberoep uitkering

  Bij een wijzigingsaangifte

  De laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin de wijziging gebeurt

  Bij aanvraag van een werkuitkering

  Binnen de 4 maanden volgend op de maand waarin de tewerkstelling is begonnen

  Bij aanvraag van een werkuitkering – Waals gewest

  Binnen de 2 maanden volgend op de maand waarin de tewerkstelling is begonnen

  Bij aanvraag jeugdvakantie / seniorvakantie

  Voor 28 februari van het jaar volgend op het jaar waarin de jeugdvakantie / seniorvakantie wordt opgenomen

 3. We sturen je dossier naar de RVA

  Hebben we alle documenten voor je aanvraag? Dan sturen we je dossier naar de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

 4. De RVA beslist of je een uitkering krijgt

  De RVA informeert ons over de beslissing.

 5. Beslissing van de RVA

  Wij betalen je uitkering na een positieve beslissing van de RVA.

Waarvoor kan je bij welke dienst terecht?

De gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (GDA)

Dit zijn de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling:

 • voor Vlaanderen: VDAB 
 • voor Wallonië: Forem 
 • voor het Brussels Gewest: Actiris 
 • voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 

Wat doet een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling?

 • Ze ontvangen jouw inschrijving als werkzoekende.
 • Ze helpen je om aan werkgevers te tonen dat jij werk zoekt.
 • Ze geven opleidingen.
 • Ze helpen je zoeken naar een job.

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Wil je als werkloze een uitkering ontvangen? Je kan beroep doen op de HVW of op een vakbond. De diensten van de HVW zijn volledig gratis.

 • We stellen jouw dossier samen.
 • We sturen je dossier naar de RVA.
 • We betalen je uitkering.
 • We geven je informatie. 

 Lees meer over ons.

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

 • Ze onderzoeken of jij recht hebt op een uitkering.
 • Ze bepalen hoe hoog die uitkering is.
 • Ze controleren of jij de juiste uitkering kreeg.
 • Ze bestrijden fraude.
 • Ze zorgen ervoor dat de HVW en de vakbond geld hebben om je uitkering te betalen.

Lees meer over de rol en de activiteiten van de RVA.

Image
RVA logo