Wat is een ‘ontslagcompensatievergoeding’?

Werkte je als arbeider vóór 2014 bij dezelfde werkgever? En krijg je ontslag? Dan is je opzegtermijn korter dan de opzegtermijn van een bediende. De RVA geeft jou een vergoeding om dat verschil goed te maken. Die vergoeding is de ‘ontslagcompensatievergoeding’.

Waarom heb je als arbeider een kortere opzegtermijn dan een bediende?

Vóór 2014 was de opzegtermijn voor arbeiders korter dan voor bedienden. In 2014 veranderde de berekening van de opzegtermijn. Arbeiders en bedienden kregen op dat moment hetzelfde statuut. En dus dezelfde opzegtermijn bij ontslag.

Werkte je als arbeider vóór 2014? En krijg je ontslag? Dan wordt je opzegtermijn in twee delen berekend:

  • Vanaf 2014 telt de nieuwe berekening met een even lange opzegtermijn als voor bedienden.
  • Vóór 2014 telt de oude berekening met de kortere opzegtermijn. Onder bepaalde voorwaarden krijg je van de RVA een ‘ontslagcompensatievergoeding’ om dat verschil goed te maken.

Hoe vraag je de vergoeding aan om je ontslag te compenseren?

  1. Je krijgt van je werkgever een C4-formulier.
  2. Op die C4 kruis je aan dat je de ontslagcompensatievergoeding vraagt. 
  3. Je bezorgt ons het C4-formulier en het ingevulde formulier C1-Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand.
  4. Wij doen de aanvraag bij de RVA.

Wanneer moet je aanvraag bij de RVA toekomen?

Vraag je na je opzegtermijn of de periode van je opzegvergoeding uitkeringen aan als volledig werkloze?

De aanvraag als volledig werkloze moet ten laatste twee maanden na die periode bij de RVA zijn. Je kan je ontslagcompensatievergoeding meteen mee aankruisen.

Eindigt de opzegperiode bijvoorbeeld op 5 februari 2022? Dan moet je aanvraag ten laatste op 5 april 2022 bij de RVA zijn.

 

Uitsluitend een aanvraag om ontslagcompensatievergoeding?

Dan moet je aanvraag bij de RVA zijn ten laatste zes maanden na je opzegtermijn of de periode waarin je opzegvergoeding kreeg.

Eindigt de opzegperiode bijvoorbeeld op 5 februari 2022? Dan moet je aanvraag ten laatste op 5 augustus 2022 bij de RVA zijn.  

 

Ben je na je ontslag meteen opnieuw aan het werk? En vraag je later dan zes maanden na je opzegtermijn voor het eerst een uitkering als volledig werkloze?

Bijvoorbeeld je gaat tijdens de periode van je opzegvergoeding of aansluitend op je opzegtermijn opnieuw aan het werk tot 21 november 2022. Vanaf 24 november vraag je voor het eerst een uitkering als volledig werkloze.

Dan moet je aanvraag voor de ontslagcompensatievergoeding twee maanden na 24 november 2022 bij de RVA toekomen. Dat betekent ten laatste op 23 januari 2023.