Wat is jeugdvakantie?

Stel: Je studeert af in juni 2021. In principe heb je in 2022 geen recht op volledig betaalde vakantie. Dankzij het systeem van ‘jeugdvakantie’ kan je toch 4 weken vakantie krijgen. 

Hoe werkt het?

Als werknemer heb je elk jaar recht op een aantal betaalde vakantiedagen.
Dat aantal hangt af van hoeveel je vorig kalenderjaar werkte.


Studeer je af? Dan werk je in dat kalenderjaar waarschijnlijk niet genoeg om volledige betaalde vakantie te krijgen. De rest van je vakantiedagen krijg je het volgende kalenderjaar als ‘jeugdvakantie’.  Zo krijg je toch evenveel betaalde wettelijke vakantiedagen. 

 

Jouw betaalde vakantiedagen in het
eerste kalenderjaar na je studie
=

de dagen die je zelf opbouwde door te werken

betaald door je werkgever,
door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
of door een vakantiekas

+

jeugdvakantiedagen

betaald door de RVA via de HVW

 

 

Je bent klaar met je studie. Wanneer heb je recht op jeugdvakantiedagen?

 • Je bent jonger dan 25 jaar op 31 december van het jaar dat je afstudeert.
 • In het jaar dat je afstudeert, werk je minimum één maand in de privésector.
  Dat betekent:  
  • Je hebt een arbeidscontract van minstens 1 maand.
  • Of je hebt meerdere losse contracten die samen minstens 1 maand tewerkstelling vormen. Hierin moeten minstens 26 voltijdse arbeidsdagen zitten.
   Werkte je minstens een maand deeltijds? Dan moet je minstens 13 deeltijdse dagen hebben gewerkt. Je krijgt dan halve jeugdvakantiedagen.

Let op: een studentenjob telt niet mee.

 • Je neemt eerst de vakantiedagen die je hebt opgebouwd door te werken

Meteen daarna kan je jeugdvakantie nemen.

Op hoeveel dagen jeugdvakantie heb je recht?

Voldoe je aan de voorwaarden hierboven?

Dan heb je recht op vier weken betaalde vakantie:

 • Dat zijn 24 dagen als je zes dagen per week werkt.
 • Of 20 dagen als je vijf dagen per week werkt.

Bijvoorbeeld:

Je werkte na je studies van 1 augustus tot 31 december (5 maanden).

Je bouwde 10 gewone vakantiedagen op (5 keer 2 dagen).

Die trek je af van de vier weken betaalde vakantie.

 • Je houdt nog 14 dagen jeugdvakantie over als je zes dagen per week werkt.
 • Of 10 dagen als je vijf dagen per week werkt.

Wanneer vraag je het jeugdvakantiegeld aan?

Op het einde van de eerste maand waarin je jeugdvakantie neemt.

Hoe vraag je jeugdvakantiegeld aan?

 • Vul Formulier C103-jeugdvakantie werknemer in. Dat kan online. Bezorg het ons na je eerste maand jeugdvakantie.
 • Je werkgever vult een e-DRS scenario 9 in. Elke keer dat je jeugdvakantie neemt, vult je werkgever ook een e-DRS scenario 10 in. Het bewijs dat je ontvangt van je werkgever moet je niet indienen.
 • Wij sturen je aanvraag naar de RVA, samen met de elektronische indiening van je werkgever. Je aanvraag moet ten allerlaatste eind februari van het jaar volgend op het jaar waarin je je vakantie neemt bij de RVA zijn. Bijvoorbeeld: je neemt jeugdvakantie in juli. Je aanvraag moet ten allerlaatste eind februari bij de RVA zijn. 
 • Heeft de RVA je aanvraag goedgekeurd? Dan betalen wij elke maand de jeugdvakantie die je opnam.

of dien je aanvraag jeugdvakantie online in