Vakantie tijdens je werkloosheid

Ben je volledig werkloos? En weet je niet of je recht hebt op vakantiedagen? Lees hier alles wat je moet weten.

Heb je als volledig werkloze recht op vakantie?

Als volledig werkloze heb je recht op 24 vakantiedagen per jaar. Ook een zaterdag telt mee als vakantiedag.

Krijg je vakantiegeld?

  • Je krijgt vakantiegeld voor enkele of voor alle 24 vakantiedagen. Dat hangt af van hoeveel dagen je vorig jaar werkte. Je neemt eerst de betaalde vakantiedagen op.
  • De onbetaalde dagen volgen daarna. Voor de onbetaalde vakantiedagen krijg je als volledig werkloze een werkloosheidsuitkering.

Let op: heeft je werkgever je vakantiedagen vorig jaar betaald? Dan betaalt de HVW die dag(en) dit jaar niet opnieuw.

Bijvoorbeeld:

  • Je contract stopte vorig jaar. Je had nog recht op betaalde vakantie. Je werkgever betaalde jou die vakantie uit.   
  • Je nam betaalde vakantie tussen twee werkperiodes.

Wanneer kan je vakantie opnemen?

Je kan geen vakantie opnemen op een zondag. Verder kan je op elk moment vakantie opnemen. Dat kan in één of meerdere periodes.

Er zijn enkele uitzonderingen. Je leest meer op Infoblad RVA T89.

Hoe neem je vakantie op?

Wil je een dag vakantie opnemen?

Dan zet je op die dag de letter V op je controlekaart.

 

Wil je van maandag tot vrijdag vakantie opnemen?

Dan telt de zaterdag ook mee als vakantiedag. Zelfs al vul je voor die zaterdag geen V in.

Er is één uitzondering. Stel: je nam alle 24 vakantiedagen op. En de laatste dag was een vrijdag. Dan telt de zaterdag niet als vakantiedag. Voor die zaterdag krijg je een uitkering.

 

Heb je op het einde van het jaar betaalde vakantiedagen over?

Dan trekken wij die dagen af van je uitkering in december.