Wanneer ben je een deeltijdse werknemer?

 • Je werkt minder uren per week dan een voltijdse werkweek.
 • Of je krijgt minder loon dan het loon voor een voltijdse werkweek. 

Je wordt als deeltijdse werknemer ‘gelijkgesteld met een voltijdse werknemer’. Wat betekent dat?

 • Je krijgt een maandloon boven een bepaald minimumbedrag. Kijk voor het meest recente bedrag in Infoblad RVA T28.
 • Wanneer je een uitkering aanvraagt, heb je voldoende arbeidsdagen om te tellen als voltijds werknemer.
 • NA je deeltijds contract heb je recht op een werkloosheidsuitkering als voltijdse werknemer.
 • TIJDENS je deeltijds contract krijg je geen werkloosheidsuitkering.
  Word je tijdens je deeltijds contract tijdelijk werkloos? Dan krijg je wel een uitkering.

Je bent een deeltijdse werknemer ‘met behoud van rechten’. Wat betekent dat?

 • Bij de start van je deeltijds contract voldoe je aan alle voorwaarden om een uitkering te krijgen als voltijdse werknemer. Je hebt het statuut van ‘deeltijdse werknemer met behoud van rechten’ gevraagd en gekregen.
 • Je werkt minimum één derde van een voltijdse werkweek.
 • TIJDENS je contract kan je een inkomensgarantie-uitkering aanvragen. Lees Infoblad RVA T70 voor meer info.
 • Word je tijdens je contract tijdelijk werkloos?
  Dan krijg je een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze.
 • NA je deeltijds contract krijg je een werkloosheidsuitkering als voltijdse werknemer.

Let op: je moet het statuut van ‘deeltijdse werknemer met behoud van rechten’ bij elke wijziging van werkgever opnieuw aanvragen.

Je bent een ‘vrijwillig deeltijdse werknemer’. Wat betekent dat?

 • Je wordt NIET gelijkgesteld met een voltijdse werknemer.
 • Je bent GEEN deeltijdse werknemer met behoud van rechten.
 • Voor je een aanvraag tot een werkloosheidsuitkering doet, werkte je:
  • minimum 12 uur per week.
  • Of je werkt minimum een derde van een voltijdse job in dezelfde functie.
   Is een voltijds contract voor jouw functie bijvoorbeeld 38 uur? Dan werk je als vrijwillig deeltijdse minimum 12 uur. Is een voltijds contract voor jouw functie bijvoorbeeld 24 uur? Dan werk je als vrijwillig deeltijdse minimum 8 uur.
 • In de periode vóór je de uitkering vraagt, moet je een aantal halve arbeidsdagen gewerkt hebben. Je moet dat aantal bewijzen.  
 • Je krijgt een werkloosheidsuitkering als deeltijds werknemer.
 • Begin je terug deeltijds te werken?  
  • Je hebt mogelijk recht op een inkomensgarantie-uitkering.
   Lees hiervoor Infoblad RVA T70.
  • Ook als je tijdelijk werkloos bent, heb je recht op uitkeringen.

Wat moet je doen als je deeltijds begint te werken?

 1. Vraag behoud van rechten aan.

  Dat moet uiterlijk twee maanden na je eerste deeltijdse werkdag. Wij moeten jouw aanvraag binnen die termijn naar de RVA sturen.

  • Vul formulier C131A–Werknemer in. Bezorg het samen met je C1 aan je HVW-kantoor.
  • Vraag je werkgever om het elektronisch formulier in te vullen: ‘Aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten’.
 2. Wil je recht op bijkomende uitkeringen?

  a. Vraag de inkomensgarantie-uitkering aan.

  Dat moet uiterlijk twee maanden na je eerste deeltijdse werkdag. Wij moeten jouw aanvraag binnen die termijn naar de RVA sturen.

  • Vul formulier C131A–Werknemer in. Bezorg het samen met je C1 aan je HVW-kantoor.
  • Vraag je werkgever om het elektronisch formulier in te vullen: ‘Aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten’.

  b. Vul vanaf je eerste werkdag controleformulier ‘C3-deeltijds’ in. Je krijgt dit formulier van ons.

  c. Meld je aan bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest

  • voor Vlaanderen: VDAB
  • voor het Brusselse Gewest: Actiris
  • voor Wallonië: Forem
  • voor het Duitstalige landsgedeelte: ADG

   Meld de dienst dat je deeltijds werkt.

Wat moet je doen tijdens je deeltijds werk met inkomensgarantie?

 • Vul je formulier C3-deeltijds op voorhand in. Dat formulier heb je van ons gekregen. Gebruik onuitwisbare inkt.
 • Hou de controlekaart altijd bij je, dan kan je ze tonen bij een controle.
 • Onderteken de kaart en bezorg ze op het einde van elke maand aan je HVW-kantoor.
 • Vraag of je werkgever dit elektronisch formulier invult: ‘Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering’. Van dat formulier krijg je maandelijks een kopie. Je moet die niet aan ons bezorgen.