Je werkt deeltijds. Krijg je een inkomensgarantie-uitkering?

Je bent werkloos en begint opnieuw deeltijds te werken. Dan krijg je soms een uitkering  van de RVA: de inkomensgarantie-uitkering (IGU). Die komt bovenop je loon.

Je loon + de inkomensgarantie-uitkering = je ‘globaal inkomen’.

 • Werk je 1/3 van een voltijdse job of minder?
  Dan is je globaal inkomen minimum gelijk aan je werkloosheidsuitkering.
 • Werk je meer dan 1/3 van een voltijdse job?
  Dan is je globaal inkomen hoger dan je werkloosheidsuitkering.

Wie krijgt de inkomensgarantie-uitkering?

 • Je bent een deeltijdse werknemer met behoud van rechten.
 • Of je bent een vrijwillig deeltijdse werknemer.

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je gemiddeld bruto-maandloon is minder dan een bepaald bedrag. Kijk voor het meest recente bedrag in Infoblad RVA T70.
 • Je brutoloon voor de maand waarvoor je een uitkering vraagt lager is dan datzelfde bedrag.
 • Volgens je arbeidscontract werk je maximum 4/5 van een voltijds uurrooster.
 • Je bent en blijft ingeschreven als werkzoekende.

Dat betekent dat je een passend jobaanbod niet mag weigeren.

 • Je hebt aan je werkgever gevraagd om een job te krijgen die bij je past:
  • voor een deeltijdse werknemer met behoud van rechten: een voltijds arbeidscontract
  • voor een vrijwillig deeltijdse werknemer: meer uren = tot maximum 6 uur meer dan je arbeidscontract vóór je werkloos was

Let op: Moet je regelmatig meer uren werken dan in je arbeidscontract staat?
Dan moet je vragen aan je werkgever gevraagd om je arbeidscontract aan te passen.  

Wat moet je doen?

 1. Vraag de inkomensgarantie-uitkering aan

  Dat moet uiterlijk twee maanden na je eerste deeltijdse werkdag.

  Je werkgever geeft jou een afschrift om de inhoud van de elektronische aangifte te controleren. Je moet dat afschrift niet indienen.

 2. Vul vanaf je eerste werkdag controleformulier ‘C3-deeltijds’ in

  • Je krijgt dit controleformulier van ons.
  • Vul op voorhand je werkuren in. Doe dat in onuitwisbare inkt.
  • Hou de controlekaart altijd bij je. Bij een controle kan je ze meteen tonen.
  • Onderteken de kaart.
  • Breng ze op het einde van elke maand naar je HVW-kantoor.
  • Wij bezorgen de kaart aan de RVA.
  • De RVA beslist.
  • Wij betalen de uitkering.

  Jouw werkgever stuurt ons elke maand de juiste gegevens elektronisch door. Jij krijgt een leesbare print. Die moet je ons niet bezorgen.

 3. Meld je aan bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest

  • voor Vlaanderen: VDAB
  • voor het Brusselse Gewest: Actiris
  • voor Wallonië: Forem
  • voor het Duitstalige landsgedeelte: ADG

  Meld de dienst dat je deeltijds werkt.

 4. Aanvaard elk aanbod voor een passende job

  Jouw dienst voor arbeidsbemiddeling helpt je om een bijkomende job te zoeken.

  Je moet elk passend werkaanbod aanvaarden.

  Doe je dat niet? Dan riskeer je je uitkering te verliezen

  • Ben je een vrijwillig deeltijdse werknemer?
   Aanvaard elke job die tot 6 uur per week hoger ligt dan je gemiddeld aantal werkuren per week.
  • Ben je een deeltijdse werknemer met behoud van rechten?
   Zoek dan naar een voltijdse job.
 5. Vraag om je arbeidscontract aan te passen

  Moet je regelmatig meer uren werken dan in je arbeidscontract staat? Vraag je werkgever:

  • om een voltijdse job te krijgen als die vrijkomt
  • om je arbeidscontract aan te passen
 6. Wanneer moet je ons zelf meteen contacteren?

  • Je gezinssituatie verandert.
   Er zijn drie gezinssituaties:
   • Je woont samen met gezinslast.
   • Je woont alleen.
   • Je woont samen zonder gezinslast.
  • De situatie van een persoon met wie je samenwoont verandert.
   Bijvoorbeeld je partner heeft een ander inkomen of een andere job.
  • Je adres verandert.
  • Je rekeningnummer verandert.
  • Je bent vier weken of langer niet meer werkloos. En je wil opnieuw uitkering vragen. Bijvoorbeeld:
   • Je was ziek.
   • Je werkte voltijds.
   • Je werkte een periode deeltijds zonder inkomensgarantie-uitkering.
  • Je start met een bijkomende deeltijdse job.
  • Het aantal werkuren dat in je arbeidscontract staat verandert.