Je bent tijdelijk werkloos in de bouwsector

Heel wat activiteiten in de bouwsector zijn afhankelijk van het weer. Dat maakt de sector gevoelig voor tijdelijke werkloosheid. Daarom is er een specifieke regeling voor de bouwsector.

Ben je tijdelijk werkloos door slecht weer? 

Je hebt meteen recht op een uitkering als je in België verblijft en je houdt aan de maatregelen die je verderop vindt en aan de voorwaarden uit infoblad T50.

Je controlekaart C3.2A-bouw

Je kan een elektronische controlekaart indienen. Meer informatie over de eC3.2? Lees het infoblad T174 van de RVA.

Het is ook mogelijk om deze op papier in te dienen. Vóór het begin van de maand krijg je van je werkgever een controlekaart C3.2A-bouw. Hou je kaart de hele maand bij en vul ze elke dag in, zelfs als je nog niet tijdelijk werkloos was.

Vul de kaart elke dag in. Doe dat niet voor je naar de werf vertrekt. Wacht tot je aankomt.

 • Kan je niet werken door slecht weer ? Dan laat je die dag op je kaart leeg. Je werkgever kan je tijdelijk werkloos stellen.
 • Kan je wel werken? Dan maak je het vakje van die dag zwart voor je begint te werken.

Was je geen enkele dag werkloos? Dan gooi je de controlekaart weg op het einde van de maand.

Ben je je controlekaart kwijt? Meld dat meteen aan je werkgever. Die brengt de RVA op de hoogte en geeft je meteen een duplicaat. Gaat de directeur van de RVA akkoord? Dan kan je voor die maand uitkeringen tijdelijke werkloosheid krijgen op basis van dit duplicaat.

Maak je een fout op de kaart? Verbeter niet zelf!

 • Meld je meteen bij de RVA of bij je HVW-kantoor om na te gaan of een regularisatie mogelijk is.
 • Of steek een verklaring bij de kaart, waarop je werkgever of een collega bevestigt dat je een fout maakte. Je werkgever of collega moet dat briefje zelf schrijven.  

Wat als je verandert van werkgever?

Je dient een nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C3.2 werknemer.

Je kan een elektronische controlekaart of papieren controlekaart C3.2A bouw bij ons indienen. Je krijgt dan de kaart van je nieuwe werkgever.

Kreeg je al een controlekaart C3.2A-bouw van je vorige werkgever?

Dan zal je nieuwe werkgever:

 • het vakje ‘nieuwe werkgever’ op je kaart invullen
 • je kaartnummer en de datum van indiensttreding doorgeven aan de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Heb je nog geen controlekaart C3.2A-bouw voor die maand?

Dan krijg je de kaart van je nieuwe werkgever. Dien bij ons een nieuwe aanvraag C3.2 in.

Hoe vraag je de uitkering voor tijdelijke werkloosheid?

 1. Ben je de eerste keer tijdelijk werkloos?

  Ben je de eerste keer tijdelijk werkloos? Bezorg zo snel mogelijk deze documenten aan je HVW-kantoor:

  • je aanvraag  voor een uitkering tijdelijke werkloosheid: het formulier C3.2-werknemer. Je krijgt van je werkgever een print van zijn aangifte. Die print moet je ons niet bezorgen.
  • een formulier C1A als je een bijberoep hebt

  Wij sturen je aanvraag op tijd naar de RVA. Dat is maximum op het einde van de tweede maand nadat je voor het eerst tijdelijk werkloos werd. Word je bijvoorbeeld voor het eerst tijdelijk werkloos in januari? Dan moet je aanvraag bij de RVA zijn uiterlijk eind maart. 

 2. Bezorg ons je elektronische controlekaart of je papieren controlekaart C3.2A-bouw.

  Je kan een elektronische controlekaart indienen. Of bezorg ons je papieren controlekaart C3.2A-bouw, elke maand waarin je tijdelijk werkloos was.

Hoeveel uitkering krijg je?

 • Je krijgt 65 % van je begrensde laatste loon. Dat bedrag blijft gelijk zolang je de uitkering krijgt.
 • Je betaalt 26,75 % bedrijfsvoorheffing.

De aanvullende vergoeding bouw

Je krijgt de aanvullende vergoeding bouw bovenop je uitkering tijdelijke werkloosheid.

Je ontvangt de vergoeding:

 • samen met je uitkering
 • voor maximum 60 werkloosheidsdagen

Het bedrag hangt af van je scholing.

 

Wie krijgt de aanvullende vergoeding bouw ?

 • Je werkt als bouwvakker.
 • Je hebt een legitimatiekaart als rechthebbende (RHLK).
 • Je hebt recht op tijdelijke werkloosheid.

De aanvullende vergoeding vorst

Doe je vooral buitenwerk? En ligt het werk stil door blijvende vorst of sneeuw?

Dan krijg je een aanvullende vergoeding vorst als de periode van vorst of sneeuw erkend is in jouw vergoedingszone. Je vindt de erkende periodes van jouw zone op de website van Constructiv.

Je krijgt die vergoeding bovenop je uitkering tijdelijke werkloosheid.

Je ontvangt de vergoeding:

 • samen met je uitkering
 • voor elke dag dat je tijdelijk werkloos bent door winterweer

Het bedrag hangt af van je scholing.

 

Wie krijgt de aanvullende vergoeding vorst?

 • Je werkt in de bouwsector.
 • Je hebt een legitimatiekaart als rechthebbende (RHLK).

 

Wettelijke vergoeding bij vorst en tijdelijke werkloosheid

Heb je nog geen legitimatiekaart als rechthebbende (RHLK), maar een beperkte legitimatiekaart?

Dan heb je recht op:

 • minimum 2 euro per dag dat je tijdelijk werkloos bent door vorst
 • een vergoeding van maximum 60 dagen bij economische of andere tijdelijke werkloosheid

Je ontvangt de vergoeding samen met je uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Wanneer moet je ons contacteren?

Contacteer ons telkens je situatie verandert, zoals:

 • je aantal werkuren
 • je adres
 • je werkgever
 • je rekeningnummer
 • een bijberoep

Bezorg ons je elektronische controlekaart of je papieren controlekaart C3.2A bouw op het einde van elke maand. Je krijgt deze kaart van je werkgever.