Je bent ‘tijdelijk werkloos’. Wat betekent dat?

Heb je een arbeidsovereenkomst? En werk je tijdelijk niet? Of tijdelijk minder? Dan ben je ‘tijdelijk werkloos’.

Wat kan de oorzaak zijn van jouw tijdelijke werkloosheid?

 • om economische redenen, omdat er tijdelijk minder werk beschikbaar is waar je werkt
 • slecht weer, bijvoorbeeld de vrieskou voor de bouwsector
 • een technische stoornis in een fabriek. Alleen arbeiders kunnen om die reden technisch werkloos zijn.
 • de sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie
 • een staking maar niet als je zelf deelneemt aan de staking
 • een lock-out: de werkgever verhindert de werknemers om te werken
 • overmacht, bijvoorbeeld een brand
 • medische overmacht: je werkgever heeft na je arbeidsongeschiktheid niet onmiddellijk een geschikte werkpost voor je

Heb je recht op een uitkering?

Als tijdelijke werkloze kan je een werkloosheidsuitkering krijgen. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je verblijft in België.
 • Je voldoet aan de voorwaarden uit infoblad T50.
 • Je vult elke maand een C3.2A-controleformulier in.
  Je bezorgt het controleformulier op het einde van elke maand aan je HVW-kantoor.
 • Als tijdelijk werkloze moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
  Krijg je een passende job aangeboden? Dan mag je weigeren.
  Let op! Je moet je toch inschrijven als werkzoekende als je in deze situatie zit:

Je bent drie maanden tijdelijk werkloos door overmacht of economische redenen?

 • In dat geval moet je je binnen de acht dagen inschrijven als werkzoekende.
 • Krijg je een passende job aangeboden? Dan moet je die job aanvaarden.

Opgelet: Indien u gedurende twee opeenvolgende weken werkt, stopt deze periode en begint een nieuwe periode van 3 maanden te lopen op het moment van je aanvraag van tijdelijke werkloosheid.

Je schrijft je in bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest:

 • Voor Vlaanderen: VDAB
 • Voor het Brusselse Gewest: Actiris
 • Voor Wallonië: Forem
 • Voor het Duitstalige landsgedeelte: ADG

Schrijf online in. Dat gaat vlug. Of maak een afspraak.   

Hoe vraag je de uitkering aan?

Je bezorgt ons:

Meer informatie over het formulier C1? Lees het infoblad C1 hier.

Stuur alles op met de post naar je HVW-kantoor. Bekijk je liever samen met ons je situatie? Maak dan online of telefonisch een afspraak.  

Wij moeten jouw aanvraag op tijd naar de RVA sturen: twee maanden na het einde van de maand waarin je tijdelijk werkloos wordt.

Bijvoorbeeld: je wordt tijdelijk werkloos op 15 september. Je aanvraag moet vóór eind november bij de RVA zijn.

Let op: wijzigt er iets in je tewerkstelling (wijziging uren, werkgever)? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen.

Hoe ontvang ik mijn uitkering?

Je kan een elektronische controlekaart indienen. Meer informatie over de eC3.2? Lees het infoblad T174 van de RVA.

Het is ook mogelijk om deze op papier in te dienen. Als je kiest voor de papieren controlekaart C3.2A, bezorg ons dan de originele kaart (geen scan of foto) op het einde van elke maand, zolang je werkloos bent. Je krijgt deze kaart van je werkgever.

Hoeveel uitkering krijg je?

 • Je krijgt 65 % van je begrensde laatste loon. Dat bedrag blijft gelijk zolang je de uitkering krijgt.
 • Je betaalt 26,75 % (15% tot en met 3/03/2023) bedrijfsvoorheffing.
 • Je betaalt belasting aan het gewone tarief. Dat betekent dat je misschien iets meer belasting betaalt. Of dat je misschien iets minder belasting terugkrijgt. Dat hangt af van je persoonlijke situatie.

Meld ons elke verandering

Meld elke verandering die je uitkering kan beïnvloeden aan je HVW-kantoor

 • andere werkgever
 • andere werkuren
 • een ander adres
 • een ander rekeningnummer
 • je start met een bijberoep
 • ….