Beschermingsuitkering

 • Krijg je inschakelingsuitkeringen?
 • Vind je moeilijk werk omdat je een combinatie van psychische, medische of sociale problemen hebt?
 • Volgde je al een specifiek begeleidingstraject?

Dan zal de dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem, ADG) kijken of je een ‘niet-toeleidbare werkzoekende’ bent. Dat wil zeggen dat je nog teveel andere problemen hebt waaraan je moet werken, voor je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Wanneer krijg je een beschermingsuitkering?

 • Je hebt geen recht meer op een inschakelingsuitkering.
 • Je werd vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen erkend als niet‑toeleidbare werkzoekende. Die erkenning is nog geldig is op het einde van je recht op inschakelingsuitkeringen.
 • Je werkt goed mee met het specifiek begeleidingstraject voor niet-toeleidbare werkzoekenden van jouw dienst voor arbeidsbemiddeling.

Let op: Ben je ziek? Dan krijg je geen beschermingsuitkering.
Stuur je medisch attest naar je ziekenfonds. Dat betaalt jouw ziektedagen.

Hoeveel bedraagt je beschermingsuitkering?

Het bedrag is gelijk aan de inschakelingsuitkering.
Het hangt dus af van je gezinstoestand en je leeftijd.

Hoelang krijg je de beschermingsuitkering?

Je krijgt de beschermingsuitkering voor 2 jaar.

 • als je ingeschreven blijft als werkzoekende
 • als je in België verblijft
 • als je meewerkt met de begeleiding

Je kan een verlenging vragen zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Waar vraag je een erkenning als niet-toeleidbare werkzoekende?

Je vraagt een erkenning aan de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest:

 • voor Vlaanderen: VDAB 
 • voor Wallonië: Forem 
 • voor het Brussels Gewest: Actiris 
 • Voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 

Wil je de erkenning verlengen? Vraag dat ook aan je dienst voor arbeidsbemiddeling.

Hoe vraag je de beschermingsuitkering aan?

Jouw dienst voor arbeidsbemiddeling regelt dit voor jou. Je moet zelf niets doen.

Wanneer moet je ons contacteren?

Contacteer ons bij elke wijziging in je persoonlijke of werksituatie. Bv.

 • Je kreeg minstens 4 weken geen beschermingsuitkering (bv. door ziekte of werk).
 • Je gezinstoestand, je adres of je rekeningnummer verandert.
 • Je begint deeltijds te werken.
  Wij kunnen ‘behoud van rechten’ of ‘een inkomensgarantie-uitkering’ aanvragen voor jou.
 • Bij elke andere wijziging

Bezorg ons maandelijks je elektronische ec3-controlekaart of je papieren C3A-controlekaart.