Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

Het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ is het vroegere brugpensioen. Er zijn meerdere stelsels.

 • een algemeen stelsel CAO17 vanaf 62 jaar die in alle sectoren van toepassing is
 • een stelsel medische redenen
 • een wegens lange carrière (minstens 40 jaar beroepsverleden)
 • verminderde geschiktheid in de bouw
 • onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
 • een stelsel zwaar beroep
 • een stelsel 33 jaar beroepsverleden in combinatie met een zwaar beroep

Kom jij in aanmerking voor SWT?

Kreeg je als oudere werknemer ontslag in de privésector?

 • tijdens een contract van onbepaalde duur
 • niet omwille van een dringende reden

Dan kan je voor SWT in aanmerking komen.

De leeftijd- en anciënniteitsvoorwaarden hangen af van welk stelsel op jou van toepassing is.

Hoeveel ontvang je met SWT?

 • je gewone werkloosheidsuitkering
  Die bedraagt 60 % van je begrensde laatste brutoloon. Je krijgt de uitkering van de RVA.
 • de bedrijfstoeslag
  Je krijgt de bedrijfstoeslag van je werkgever of van een fonds.

Hoe vraag je de gewone uitkering en de bedrijfstoelage aan?

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan word je vergoed van zodra je de aanvraag bij ons indient. Maak hier een afspraak.

Wacht dus niet tot je alle documenten hebt. Dien meteen je aanvraag in!

Wat moet je precies bij ons indienen?

Meer informatie over het formulier C1? Lees het infoblad C1 hier.

Wens je een aanvraag te doen om niet meer beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt? Dan kan je gebruik maken van het formulier C17-DAB.

Moet je je inschrijven als werkzoekende?

Zit je in het stelsel van SWT? Dan moet je je als werkzoekende inschrijven.

En je moet ook ingeschreven blijven zolang je de uitkering krijgt.

Waar schrijf je je in?

Je schrijft je in bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest:

 • Voor Vlaanderen: VDAB
 • Voor het Brusselse Gewest: Actiris
 • Voor Wallonië: Forem
 • Voor het Duitstalige landsgedeelte: ADG

Let op: In deze situaties moet je je niet inschrijven als werkzoekende:

 • Je kreeg ontslag vóór 1 januari 2015 en je zit in het algemeen stelsel SWT.
 • Of je kreeg een vrijstelling op basis van leeftijd- of anciënniteitsvoorwaarden, aangevraagd via het formulier C17-DAB;
 • Of je kreeg ontslag in de volgende situatie:  
  • Je bedrijf is erkend als een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.
  • En je bedrijf kreeg die erkenning vóór 9 oktober 2014.
  • En jij bent 58 jaar of je kan bewijzen dat je 38 jaar werkte. Je haalt die 38 jaar tegen het einde van je opzegtermijn. Of tegen het einde van de periode waarin je opzegvergoeding krijgt.