Werkloos na studies

Je bent volledig werkloos na je studie. Je kan een inschakelingsuitkering aanvragen.

Wanneer heb je recht op een inschakelingsuitkering?

Ben je net klaar met je studie en zoek je werk?

Na 310 dagen kan je een ‘inschakelingsuitkering’ aanvragen.
Dat kan enkel als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je bent nog geen 25 jaar.
 • Je hebt studies gevolgd die recht geven op een uitkering.
 • Ben je jonger dan 21 jaar? Dan heb je ook een diploma nodig.

Ben je niet-Belg? Dan moet je ook wettig in België verblijven en

 • vrijgesteld zijn van een arbeidskaart
 • of in het bezit zijn van een arbeidskaart
 • of recht hebben op een arbeidskaart zonder onderzoek van de arbeidsmarkt

Wat moet je doen?

 1. Schrijf je in als werkzoekende

  • zodra je gestopt bent met je studies
  • bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling:
   • voor Vlaanderen: VDAB
   • voor het Brusselse Gewest: Actiris
   • voor Wallonië: Forem
   • voor het Duitstalige landsgedeelte: ADG

  Contacteer je gewestelijke dienst om te vragen hoe je je best inschrijft en wanneer je jouw inschrijving verliest en moet herinschrijven. Dit verschilt per regio. Meestal kan dit via de website.

  Je krijgt een bewijs van je inschrijving. Bewaar dat bewijs goed.

 2. Zoek actief naar werk

  De periode van 310 dagen na je studie, is de ‘beroepsinschakelingstijd’. De dienst voor arbeidsbemiddeling evalueert regelmatig of je actief naar werk zoekt. Wil je een inschakelingsuitkering aanvragen? Dan heb je twee positieve evaluaties nodig.

  Let op! Deze situaties kunnen je beroepsinschakelingstijd onderbreken:

  • ziekte
  • verblijf in het buitenland
  • studies

  Contacteer ons voor meer informatie.

 3. Na de beroepsinschakelingstijd bevestig je je inschrijving bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

  • op het einde van je beroepsinschakelingstijd
  • en vóór je 25ste verjaardag
 4. Vraag je inschakelingsuitkering aan

  • op het einde van je beroepsinschakelingstijd
  • en vóór je 25ste verjaardag

  Maak een afspraak.

  We maken samen met jou je dossier op. Dat kan twee maanden duren. Als het dossier klaar is, sturen we het naar de RVA voor akkoord. Pas dan heb je recht op het volledige bedrag van je uitkering.

   

  Wat breng je mee op je afspraak?

  • je identiteitskaart of verblijfsbewijs
  • je attest van einde van beroepsinschakelingstijd

  Dat kreeg je bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling toen je je inschreef (stap 3).

  • een kopie van je diploma als je hogere studies deed
  • je bankrekeningnummer
  • een lijst van de mensen die in hetzelfde huis wonen als jij
   • naam en voornaam
   • geboortedatum
   • inkomsten: het bedrag en de soort inkomsten: loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen
  • eventueel andere documenten, afhankelijk van je persoonlijke situatie

  Vraag het ons als je de afspraak maakt.

 5. Vul je controlekaart in

  Je kan de elektronische controlekaart of eC3 of de papieren controlekaart C3A gebruiken. De papieren kaart bezorgen wij je en onze medewerker legt uit hoe je die invult. Wij betalen je uitkering op basis van wat je invult.

  Je bezorgt ons de ingevulde kaart aan het einde van elke maand:

Hoelang heb je recht op een inschakelingsuitkering?

 • Ben je een samenwonende werkloze? Dan krijg je de uitkering voor drie jaar.  
 • Ben je een alleenstaande werkloze of werkloze met gezinslast? Dan kan je de uitkering krijgen tot het einde van de maand waarin je 33 jaar werd.

Werkte je in die periode of volgde je een opleiding? Dan kan de periode van uitkering langer worden. Lees meer informatie over de inschakelingsuitkering.

Heb je medische of psychosociale problemen, waardoor je geen werk vindt op de arbeidsmarkt? Word je vóór het einde van die drie jaar erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende? Dan heb je misschien recht op een beschermingsuitkering. Je hoeft die niet zelf aan te vragen. Lees meer informatie over de beschermingsuitkering.