Je werkt in het onderwijs. Krijg je een uitgestelde bezoldiging of een uitkering voor werkloosheid in de grote vakantie?

Werkte je een volledig schooljaar voltijds met tijdelijke contracten? Dan kan je ‘uitgestelde bezoldiging’ krijgen voor de hele zomervakantie.

Heb je niet het hele schooljaar voltijds gewerkt? Dan vraag je werkloosheidsuitkering aan voor de dagen waarvoor je geen uitgestelde bezoldiging krijgt.

Wat is uitgestelde bezoldiging?

De uitgestelde bezoldiging krijg je als tijdelijke leerkracht op het einde van juli en augustus. Zo kan je de zomervakantie overbruggen. De departementen onderwijs van de Gemeenschappen betalen die bezoldiging.

Heb jij recht op uitgestelde bezoldiging?

Je hebt recht op een uitgestelde bezoldiging als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je werkte met een tijdelijk contract: een contract van bepaalde duur.
 • Je werkte als onderwijzend personeel:
  • Je was leerkracht in het kleuteronderwijs, het lager of het secundair onderwijs.
  • Je was leerkracht in een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap.
  • Je had een functie die gelinkt was aan een school. Bijvoorbeeld je was kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist of maatschappelijk assistent.
 • Je werkte in een onderwijsinstelling die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend is door de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige Gemeenschap. Dus niet in een privéschool of in een Europese school.

Werkte je in een andere situatie? Contacteer ons voor meer informatie.

Geen recht op uitgestelde bezoldiging? Ga onmiddellijk naar de titel "Vraag een uitkering voor werkloosheid aan".

Krijg je altijd de volledige zomervakantie uitgestelde bezoldiging?

Het hangt af van:

 • het aantal dagen dat je werkte
 • of je voltijds of deeltijds werkte

Wij informeren je wanneer de periode van uitgestelde bezoldiging stopt. Voor de andere vakantiedagen vraag je een werkloosheidsuitkering aan.

Wanneer begint de uitgestelde bezoldiging?

Werk je in het kleuter-, basis- of secundair onderwijs?

Alles hangt af van de Gemeenschap waar je tijdens het schooljaar werkte.  

 • Werkte je enkel voor de Franse Gemeenschap? Dan begint de uitgestelde bezoldiging te lopen vanaf 10 juli 2023.
 • Werkte je enkel voor de Vlaamse en/of Duitstalige Gemeenschap? Dan begint de uitgestelde bezoldiging te lopen vanaf 1 juli. 
 • Werkte je zowel voor de Franse als de Vlaamse en/of Duitstalige Gemeenschap? Dan begint de uitgestelde bezoldiging te lopen vanaf een datum tussen 1 en 10 juli.

Werk je in een hogeschool?

Meestal start je uitgestelde bezoldiging op 15 juli, de dag na het einde van je arbeidsovereenkomst. 

Je krijgt maximum twee maanden uitgestelde bezoldiging, wat de startdatum ook is.

Vraag een uitkering voor werkloosheid aan

 1. Vraag je uitkering aan bij ons

  Vroeg je al eens een uitkering aan bij ons?

  Dan doe je de nieuwe aanvraag in Mijn HVW-dossier.

  Ben je niet zeker of je al een dossier hebt bij ons?

  Je kan het nakijken in Mijn HVW-dossier.

  Heb je nog geen dossier of is je dossier nog niet actief?

  Maak in dat geval een afspraak.

   

  Wanneer doe je de aanvraag?

  • Ben je op dit moment volledig werkloos? En vroeg je geen werkloosheidsuitkering aan? Doe je aanvraag zo snel mogelijk.
  • Werk je met een contract tot het einde van het schooljaar?
   Doe je aanvraag op het einde van de periode waarin je uitgestelde bezoldiging krijgt. Vraag ons vóór eind juli hoeveel dagen je die bezoldiging krijgt. Zo vermijd je dat je aanvraag te laat naar de RVA gaat.
  • Werk je met een contract tot vóór het einde van het schooljaar? Doe je aanvraag na het einde van je tewerkstelling.
  • Ben je op dit moment volledig werkloos? En krijg je al een werkloosheidsuitkering? Dan hoef je niets meer te doen.

   

  Wat heb je nodig voor je dossier?

  • je identiteitskaart
  • een C1-formulierMeer informatie over het formulier C1? Lees het infoblad C1 hier.
  • al je C4's of C4's-onderwijs vanaf 1 april.
   Wacht niet tot je alle C4’s hebt om je aanvraag te doen. Je kan nadien nog C4’s toevoegen.
  • Werkte je een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap? Voeg dan het attest toe met het aantal betaalde vakantiedagen dat je tijdens de zomervakantie krijgt.
 2. Wij sturen je aanvraag naar de RVA

  Zodra de RVA positief antwoord geeft, betalen we jou.

 3. Bezorg ons je controlekaarten

  Bezorg ons je controlekaart aan het einde van elke maand waarvoor je werkloosheidsuitkeringen wenst te ontvangen. Je kan daarvoor de elektronische controlekaart of eC3 of de controlekaart op papier gebruiken. Wij bezorgen je de papieren kaart als je daarvoor kiest. 

  Heb je een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die doorloopt tijdens de vakantiemaanden? Bezorg ons zoals gewoonlijk je C3-deeltijds.

  Zo bezorg je de controlekaarten:

Moet je je inschrijven als werkzoekende?

Heb je recht op uitgestelde bezoldiging? Of hebt je geen recht op uitgestelde bezoldiging maar hoor je tot deze groepen?

 • leerkrachten op hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap
 • leerkrachten met een contract GECO, APE, DSP of aangeworven door een uitzendbureau
 • werknemers in CLB-centra
 • leerkrachten in opleidingscentra voor middenstandsopleidingen
 • leerkrachten in Europese Scholen
 • leerkrachten in het buitenland (APEFE, VVOB, CGRI)
 • werknemers met een startbaanovereenkomst
 • administratief personeel, onderhouds- en keukenpersoneel
 • begeleiders van schoolbussen

 

Dan gelden voor jou de volgende regels:

 • Je moet je in juli en augustus niet inschrijven als werkzoekende. Voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap moet dat ook niet voor de maand september.
 • Blijf je werkloos na 31 augustus? Schrijf je dan in als werkzoekende ten laatste op 9 september.

  Werkte je voor een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap en blijf je volledig werkloos na 30 september? Schrijf je dan in als werkzoekende ten laatste op 8 oktober.
 • Was je al volledig werkloos vóór begin juli?
  Schrijf je dan in als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen nadat je een uitkering aanvroeg. Je moet je dan niet meer inschrijven in september of oktober.
 • Je schrijft je in bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling:
  • Voor Vlaanderen: VDAB
  • Voor het Brusselse Gewest: Actiris
  • Voor Wallonië: Forem
  • Voor het Duitstalige landsgedeelte: ADG

Contacteer ons om je dossier in orde te maken.

Moet je na de zomervakantie nog iets doen?

Heb je een voltijds contract vanaf het nieuwe schooljaar?

Je hoeft niets meer te doen.

 

Heb je een deeltijds contract vanaf het nieuwe schooljaar?

 • Heb je voldoende dagen gewerkt onder een voltijds contract? Dan kan je het statuut ‘deeltijds met behoud van rechten’ aanvragen.
 • Ligt je loon onder een bepaalde grens? Dan kan je een extra vergoeding krijgen.

Contacteer ons voor meer informatie.

 

Vroeg je een uitkering aan in de zomervakantie en heb je nog geen contract voor het nieuwe schooljaar?

Schrijf je in als werkzoekende en bezorg ons de elektronische controlekaart of eC3 of de papieren controlekaart C3A aan het einde van elke maand.

Online kan je de kaart bezorgen via www.mysocialsecurity.be of via de eC3-app voor iOS en Android. Lees meer informatie over de elektronische controlekaart.

 

Vroeg je geen uitkering aan in de zomervakantie en heb je nog geen contract voor het nieuwe schooljaar?

Je vroeg bijvoorbeeld geen uitkering aan omdat je de hele zomervakantie uitgestelde bezoldiging kreeg. Vraag een uitkering aan en schrijf je in als werkzoekende.

Wat met de korte vakanties?

Tijdens de korte vakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie) krijg je meestal gewoon je loon doorbetaald.

Heb je een inkomensgarantie-uitkering? Dan loopt die gewoon door tijdens de korte vakantie.

Heb je na de korte vakantie geen werk meerVolg dan de stappen bij de titel “Vraag een uitkering voor werkloosheid aan”.