Werkloos na werken in het buitenland

Je hebt gewerkt in het buitenland. Heb je recht op een uitkering voor werkloosheid?

Wanneer heb je recht op een uitkering voor werkloosheid?

Om werkloosheidsuitkeringen te krijgen in België, moet je voldoende arbeidsdagen kunnen aantonen.

Tellen je arbeidsdagen in het buitenland mee als tewerkstelling? Dat hangt af van je nationaliteit en in welk land je hebt gewerkt. Hieronder vind je een overzicht.

In welk land heb je gewerkt? Welke nationaliteiten komen in aanmerking voor werkloosheidsuitkering?
EUROPESE UNIE ZONDER DENEMARKEN* Alle nationaliteiten  + erkende vluchtelingen/ staatlozen
DENEMARKEN EER (= EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), Zwitserland, erkende vluchtelingen en staatlozen
VERENIGD KONINKRIJK Alle nationaliteiten + erkende vluchtelingen/ staatlozen
LANDEN VAN DE EER:
EUROPESE UNIE + IJSLAND,
LIECHTENSTEIN
NOORWEGEN)
EER (= EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) + erkende vluchtelingen en staatlozen
ZWITSERLAND EU + Zwitserland + erkende vluchtelingen/ staatlozen
BOSNIË-HERZEGOVINA Alle nationaliteiten
NOORD-MACEDONIË Alle nationaliteiten
MONTENEGRO Alle nationaliteiten
ALGERIJE EU + Algerije
TUNESIË EU + Tunesië + erkende vluchtelingen/ staatlozen
TURKIJE EU + Turkije + erkende vluchtelingen/ staatlozen
SAN MARINO EU + San Marino

*Wat wordt met Europese Unie (EU) bedoeld?
Bulgarije, Cyprus (Grieks), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden

Krijg je meteen een uitkering na je werk in het buitenland?

Na je buitenlandse job moet je minimum drie maanden in België werken. Pas daarna krijg je een uitkering.  

Werkte je in Bosnië, Noord-Macedonië of Montenegro? Dan moet je minimum zes maanden in België werken, binnen de 12 maanden. Ben je ontslagen zonder fout? En had je een contract van onbepaalde duur of van minimum 6 maanden? Dan voldoe je toch aan de voorwaarde.

 

Wie moet geen drie maanden in België werken?

 • Van zodra je één dag of meer werkte onder het Belgisch stelsel van Overzeese Sociale Zekerheid, kan je recht hebben op een uitkering. Het maakt niet uit in welk land van de wereld je werkte. Lees meer op de site van de RVA.
 • Je werkte als grensarbeider in het buitenland, maar woonde tijdens die periode in België.
 • Je werkte tijdelijk in het buitenland, maar bleef je verblijfplaats in België houden.
 • Je werkte als gedetacheerde vanuit een Belgische onderneming. Daardoor bleef het Belgische recht van toepassing.

 

Welke periodes tellen om aan de minimum drie of zes maanden werk in België te geraken?

 • De periodes dat je een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst hebt. En je krijgt loon, vakantiegeld of een verbrekingsvergoeding.
 • Dat mogen meerdere werkperiodes zijn, bij één of meerdere werkgevers.
 • De periodes moeten elkaar niet opvolgen.
 • Ze moeten niet binnen een opgelegde periode liggen. Behalve voor de tewerkstelling in Bosnië, Noord-Macedonië of Montenegro: dan moet je 6 maanden in België werken, binnen de 12 maanden.

 

Welke periodes tellen niet om aan drie maanden werk in België te geraken?

 • periodes van tijdelijke werkloosheid
 • ziekte niet gedekt door loon
 • onbetaalde afwezigheid

Hoe vraag je een uitkering aan?

 1. Schrijf je in als werkzoekende

  • binnen acht dagen na de eerste dag dat je werkloos bent
  • bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest
   • voor Vlaanderen: VDAB 
   • voor Wallonië: Forem 
   • voor het Brussels Gewest: Actiris 
   • voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 
  • liefst via de website

  Jouw dienst voor arbeidsbemiddeling geeft je een bewijs van je inschrijving. Bezorg ons dat bewijs met alle andere documenten.

 2. Vul volgende documenten in

 3. Voeg extra documenten toe

  • Werkte je in een land van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk?
   Voeg dan een Europees formulier U1 (of E301) toe. Laat dat formulier  invullen door de bevoegde buitenlandse instelling. Heb je het formulier niet gekregen? Contacteer ons dan zo snel mogelijk. Wij verwittigen de RVA, die de informatie rechtstreeks vraagt aan het land waar je werkte.
  • Werkte je in een ander land dan een van de landen hierboven? Voeg je contract toe en een attest van je werkgever, met daarop:
   • de periode dat je werkte
   • je werkrooster en je loon
   • de aard van je werk
   • de reden waarom je tewerkstelling werd beëindigd
 4. Bezorg ons alle documenten