Je wordt werkloos na je werk als zelfstandige

Word je werkloos nadat je werkte als zelfstandige? Dan zijn er twee mogelijke situaties.

Werkte je als werknemer voor je werkte als zelfstandige?

Had je een job in loondienst, en werd je ontslagen of nam je zelf ontslag? Startte je daarna als zelfstandige in hoofdberoep? Dan kan je na het einde van je werk als zelfstandige recht hebben op een uitkering als volledig werkloze.

Wat moet je doen?

 1. Bewijs dat je voldoende dagen werkte als werknemer.

  Je moet bewijzen dat je een aantal dagen werkte binnen een bepaalde periode. Daarover lees je meer op de website van RVA.

  Werkte je minstens 6 maanden als zelfstandige? De periode wordt verlengd met de duur dat je werkte als zelfstandige, voor maximum 15 jaar.

 2. Schrijf je in als werkzoekende bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest:

  • bij VDAB in Vlaanderen
  • bij Actiris in het Brusselse Gewest
  • bij Forem in Wallonië
  • bij ADG in het Duitstalige gebied
 3. Vraag een uitkering aan.

  Je hebt deze formulieren nodig:

  • formulier C1Meer informatie over het formulier C1? Lees het infoblad C1 hier.
  • C4 van je laatste werk van minstens 4 weken als werknemer
  • Attest van je vorige werkgever; in dat attest staat dat die je niet opnieuw in dienst kan nemen.
  • Attest van stopzetting van je zelfstandige activiteit: dat attest heb je enkel nodig als we nog geen stopzetting zien in de nationale databank van zelfstandigen.

Was je al werkloos voor je werkte als zelfstandige?

Kreeg je een uitkering als werkzoekende voor je als zelfstandige startte?

Wat moet je doen?

 1. Vraag opnieuw de uitkering aan. Bezorg ons deze formulieren:

 2. Schrijf je opnieuw in als werkzoekende.

  Je hoeft niet opnieuw te bewijzen dat je een aantal dagen werkte binnen een bepaalde periode.

  De termijn tussen de eerste en de nieuwe vraag voor een uitkering mag niet meer dan 3 jaar zijn. De periode van 3 jaar kan verlengd worden met maximaal 15 jaar dat je werkte als zelfstandige.

  Let op:

  Stop je even met je werk als zelfstandige? Duurt die stop minder dan zes maanden? Dan kan je geen uitkering krijgen.

  Neem contact op met jouw HVW-kantoor om jouw situatie te bekijken.