Activa Brussels

Als je recht hebt op Activa.Brussels, dan moet je nieuwe werkgever je minder loon betalen. De HVW betaalt je het resterend bedrag.
Je werkt minimum halftijds en met een contract van onbepaalde duur of van minimum 6 maanden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je woont in het Brusselse Gewest.
 • Je bent werkloos.
 • Je was het voorbije 1,5 jaar minimum 312 dagen ingeschreven bij Actiris als niet-werkende werkzoekende.
  Let op. In de volgende situaties moet je het voorbije 1,5 jaar geen 312 dagen ingeschreven zijn:
  • Je bent jonger dan 30 jaar en je hebt geen getuigschrift hoger secundair onderwijs.
  • Je bent ouder dan 57 jaar.
  • Je bent verminderd arbeidsgeschikt.
  • Je hebt een specifieke opleiding of stage gevolgd (zie infoblad Actiris)

Hoe vraag je Activa aan?

 1. Vraag een attest Activa aan

  Vraag een attest Activa aan via dit aanvraagformulier.
  Bezorg het formulier aan Actiris.

 2. Bezorg ons volgende formulieren

  Van zodra je begint te werken, bezorg je ons:   

 3. Wij versturen je aanvraag naar de RVA

  Wij sturen je aanvraag naar de RVA. Dat moet binnen de 4 maanden na de maand waarin je begint te werken. Let op: hierop is geen afwijking mogelijk!


  Een voorbeeld: je start met een halftijds contract op 12 maart. Ten laatste eind juli moet je aanvraag bij de RVA zijn. Vraag je de werkuitkering te laat aan? Dan krijg je ze maar vanaf de eerste dag van de maand waarin de RVA je aanvraag heeft ontvangen.

Moet je Activa bij elk contract opnieuw aanvragen?

Elke keer als je een nieuw contract afsluit, vraag je Activa aan.
Zelfs als je nieuw contract bij dezelfde werkgever is.