• De HVW in de crisis

    Klanten in hun moeilijke situatie helpen is wat telt, en waarvoor de HVW zich met man en macht inzet, des te meer in deze crisissituatie. De overgrote meerderheid van de vele aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen wordt betaald binnen enkele dagen, maar er blijven problematische dossiers.
  • Gezamenlijk persbericht van de sector

    Om een uitkering tijdelijke werkloosheid te kunnen uitbetalen, moeten de uitbetalingsinstellingen een volledig dossier hebben: een aanvraag van de werknemer, maar ook een aangifte van de werkgever.