Je bent alleenstaande ouder. Heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer krijg je een kinderopvangtoeslag?

 • Je woont in het Waalse Gewest.
  (Woon je in het Vlaams, Duiststalig of Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Je krijgt geen toeslag).
 • Je bent een alleenstaande ouder met kinderen.
 • Je krijgt een volledige werkloosheidsuitkering.
 • Je begint minstens halftijds opnieuw te werken:
  • als werknemer
  • of als zelfstandige in hoofdberoep
  • of als leerkracht
  • of als statutair ambtenaar

Hoe vraag je de kinderopvangtoeslag aan?

 1. Dien het formulier C131.71 in bij je HVW-kantoor, samen met een formulier C1.
 2. Voeg een kopie van je arbeidsovereenkomst toe. Ben je zelfstandige? Voeg een bewijs toe van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
 3. De HVW geeft je aanvraag door aan de RVA. Dat mag ten laatste op het einde van de tweede maand na de maand dat je begon te werken. Is je aanvraag te laat? Dan krijg je de kinderopvangtoeslag pas vanaf de maand waarin de RVA je aanvraag kreeg.

 

Verwittig ons zeker:

 • als je niet langer alleenstaand bent met kinderen
 • als er iets wijzigt in je tewerkstelling