Tijdelijk werkloos tijdens een alternerende opleiding

Volg je een alternerende opleiding? En word je tijdelijk werkloos? Dan krijgt je een forfaitair bedrag als uitkering.

Hoe vraag je de uitkering aan?

Eerste aanvraag tijdelijke werkloosheid:

Bezorg ons meteen:

Je werkgever vult ook een aangifte in. Daarvan krijg je een print, die je ons niet moet bezorgen.

Bekijk je liever samen met ons je situatie? Maak dan online of telefonisch een afspraak.

 

Wij sturen jouw aanvraag op tijd naar de RVA.

Dat moet twee maanden na het einde van de maand waarin je tijdelijk werkloos wordt.

Bijvoorbeeld: word je tijdelijk werkloos op 15 september? Dan moet je aanvraag vóór eind november bij de RVA zijn

 

Ben je nadien nog eens een periode tijdelijk werkloos?

Doe moet je alleen een nieuwe aanvraag doen als je uren veranderen, of je werkgever. Dien daarvoor het formulier C3.2-werkgever in.

 

Bezorg ons je elektronische controlekaart of je C3.2A-controlekaart op het einde van elke maand.

Je kan een elektronische controlekaart indienen. Meer informatie over de eC3.2? Lees het infoblad T174 van de RVA.

Of bezorg ons je originele C3.2A-controlekaart, geen foto of scan, op het einde van elke maand. Je krijgt deze kaart van je werkgever.

Wat als je situatie verandert?

Contacteer ons meteen als er iets verandert in je persoonlijke of werksituatie.
Bijvoorbeeld:  je adres of je gezinssamenstelling verandert, je rekeningnummer, je doet bijkomende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, verenigingswerk …