Wat is seniorvakantie?

Stel: je bent ouder dan 50 jaar. Je bent een lange tijd niet aan het werk. In principe heb je het volgende kalenderjaar geen recht op volledig betaalde vakantie. Dankzij het systeem van ‘seniorvakantie’ kan je toch 4 weken betaalde vakantie krijgen. 

Hoe werkt het?

Als werknemer heb je elk jaar recht op een aantal betaalde vakantiedagen.

Dat aantal hangt af van hoeveel je vorig kalenderjaar werkte.

Was je een lange periode niet aan het werk? Bijvoorbeeld: je was volledig werkloos of arbeidsongeschikt. Dan heb je waarschijnlijk niet genoeg gewerkt om het volgende kalenderjaar volledig betaalde vakantie te krijgen. De rest van je vakantiedagen krijg je het volgende jaar als ‘seniorvakantie’. Zo krijg je toch 4 weken vakantie.

Jouw betaalde vakantiedagen

=

de dagen die je zelf opbouwde door te werken

                       ↓

betaald door je werkgever,
door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
of door een vakantiekas

+

         seniorvakantiedagen

                             ↓

betaald door de RVA via de HVW

 

Wanneer heb je recht op seniorvakantie?

 • Je bent minstens 50 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar: dat is het jaar vóór het jaar waarin je vakantie wil nemen.
 • Je hebt geen recht op 4 weken betaalde vakantie. Dat komt door een periode volledige werkloosheid of invaliditeit (na een jaar ziekte) in het vakantiedienstjaar.

Bijvoorbeeld: je wil seniorvakantie opnemen in 2022.

 • Je bent minstens 50 jaar op 31 december 2021.
 • In 2021 werkte je een lange periode niet door werkloosheid of invaliditeit. Daardoor heb je in principe geen recht op volledige betaalde vakantie in 2022.
 • Je neemt eerst de vakantiedagen die je verdiende door te werken

Meteen daarna kan je seniorvakantie nemen.

Op hoeveel dagen seniorvakantie heb je recht?

Voldoe je aan de voorwaarden hierboven?

Dan heb je recht op vier weken betaalde vakantie:

 • Dat zijn 24 dagen als je zes dagen per week werkt.
 • Of 20 dagen als je vijf dagen per week werkt.

Bijvoorbeeld:

Je bouwde 10 gewone vakantiedagen op.

Die trek je af van de vier weken betaalde vakantie.

 • Je houdt nog 14 dagen seniorvakantie over als je zes dagen per week werkt.
 • Of 10 dagen als je vijf dagen per week werkt.

Wanneer vraag je seniorvakantie-geld aan?

Op het einde van de eerste maand waarin je een seniorvakantie neemt.

Hoe vraag je seniorvakantie-geld aan?

 • Vul Formulier C103-seniorvakantie-werknemer in.
 • Bezorg ons dit formulier na de eerste maand waarin je seniorvakantie neemt.
 • Je werkgever vult een e-ASR scenario 9 in. Elke keer dat je seniorvakantie neemt, vult je werkgever ook een e-ASR-scenario 10 in. Het bewijs dat je ontvangt van je werkgever moet je niet indienen.
 • Wij sturen je aanvraag naar de RVA. Dat moet ten laatste tegen de maand februari die volgt op het jaar waarin je de vakantie opneemt. Bijvoorbeeld: je neemt seniorvakantie in juli 2021. Je aanvraag moet ten laatste eind februari 2022 bij de RVA zijn.
 • Heeft de RVA je aanvraag goedgekeurd? Dan betalen wij elke maand de seniorvakantie die je opnam.