Deeltijds werk. Wat betekent dat?

 • Je werkt per week minder dan het maximum aantal uren. Dat staat in je contract.
 • Of je verdient minder dan het loon voor een volledige werkweek.

Wanneer krijg je toch het statuut van voltijdse werknemer?

 • Je wordt ‘gelijkgesteld’ aan een voltijdse werknemer.
  • Je brutoloon is hoger dan een bepaald bedrag. Kijk voor het meest recente bedrag in Infoblad RVA T28.
  • Je kan voldoende arbeidsdagen aantonen om te tellen als voltijdse werknemer.
    
 • Je ging minder werken.
  • Je werkte vroeger voldoende dagen als voltijdse werknemer.
  • Je nam loopbaanonderbreking. Je ging tijdelijk voor je kinderen zorgen. Of je verminderde vrijwillig je uren, maximum drie jaar lang.
  • Je kan mogelijks op basis van je vroegere voltijdse tewerkstelling beschouwd worden als voltijdse werknemer.
    
 • Je vroeg ‘behoud van rechten’.
  • Je werkte vroeger voltijds of je was volledig werkloos.
  • Je vroeg ‘behoud van rechten’ aan vóór of tijdens je deeltijds werk?
  • Dan krijg je na je deeltijds werk opnieuw een voltijds statuut.

Wanneer krijg je het statuut van vrijwillig deeltijdse werknemer?

 • Je laatste contract van minstens 4 weken is deeltijds.
 • Je komt niet in aanmerking voor één van de vorige beschreven situaties.
 • Je krijgt niet het statuut van voltijdse werknemer.
 • Je kan voldoende arbeidsdagen aantonen om te tellen als deeltijds werknemer.

De RVA onderzoekt wat voor jou het beste statuut is. Lees meer in Infoblad RVA T28 en Infoblad RVA T31.

Je wordt werkloos. Wat moet je doen?

Schrijf je in bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest.

 • Heb je het statuut van voltijdse werknemer? Schrijf je dan in als voltijds werkzoekende.
 • Heb je het statuut van vrijwillig deeltijdse werknemer? Schrijf je dan in als deeltijds werkzoekende.

 

Jouw dienst voor arbeidsbemiddeling:

 • voor Vlaanderen: VDAB 
 • voor Wallonië: Forem 
 • voor het Brussels Gewest: Actiris 
 • Voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 

Hoeveel uitkering krijg je?

Je uitkering hangt af van:

 • je loon
 • je gezinssituatie
 • je statuut:
  • Als voltijds werknemer krijg je 26 dagen uitkering per maand.
  • Je uitkering als vrijwillig deeltijdse werknemer hangt af van je vroegere tewerkstelling:
 1. Neem 12 keer het aantal deeltijdse arbeidsuren per week.
  Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week? Dat geeft 12 x 24 = 288.
 2. Deel dat door het aantal arbeidsuren van een voltijdse tewerkstelling in je onderneming.
  Stel dat een voltijdse werknemer 36 uur per week werkt. Dan krijg je 288 : 36 = 8 halve uitkeringen per week.

Je uitkering daalt naargelang je langer werkloos bent. Dat hangt af van je aantal jaren tewerkstelling. Lees meer in Infoblad RVA T67.

Wat als je opnieuw deeltijds gaat werken?

Werd je gelijkgesteld als voltijdse werknemer of had je behoud van rechten?

Vraag dan opnieuw behoud van rechten aan. Zo kan je terugvallen op je voltijds statuut als je opnieuw werkloos wordt.

 

Was je vrijwillig deeltijdse werknemer? Dan kan je geen behoud van rechten aanvragen.

Is je loon in je nieuwe deeltijdse job minder dan een bepaald bedrag (kijk voor het meest recente bedrag in Infoblad RVA T28)? 

En werk je minder dan 4/5 per maand, maar meer dan 1/3 of 12 uur?

 

Dan kan je inkomensgarantie-uitkering vragen. Je loon + de inkomensgarantie-uitkering is minimum even hoog als je vroegere werkloosheidsuitkering.
Dit geldt zowel bij behoud van rechten als bij de vrijwillig deeltijdse werknemer.