Je bent volledig werkloos. Mag je een bijberoep doen als zelfstandige of in loondienst?

Dat mag als je aan deze 4 voorwaarden voldoet:

 • Je werkte minimum 3 maanden als werknemer in hetzelfde bijberoep tegelijkertijd met je job in loondienst.
  Was je tijdens die 3 maanden ziek of tijdelijk werkloos? Dan moet je de dagen ziekte of werkloosheid bij die 3 maanden optellen.
 • Je informeert je HVW-kantoor over je bijberoep.
  Je doet dat als je een uitkering aanvraagt:
  • Op het formulier C1 kruis je ‘ja’ aan:
   • bij ‘Ik ben ingeschreven als zelfstandige in bijberoep of hoofdberoep’
   • of bij ‘Ik oefen een nevenactiviteit uit’
  • Je vult ook formulier C1A in.

Let op: Informeer je ons niet over je bijberoep?

De RVA beslist over je sanctie. Afhankelijk van je situatie moet je je uitkeringen terugbetalen, krijg je meerdere weken geen uitkeringen meer of heb je zelfs in de toekomst geen recht meer op uitkeringen, tot je je activiteit volledig stopzet.

 • Je oefent je bijberoep enkel uit
  • van maandag tot vrijdag tussen 18 uur en 7 uur
  • op zaterdagen of zondagen

Let op: op zaterdag of zondag moet je wel je kaart schrappen. Je mag dan je bijberoep wel uitoefenen, maar je krijgt geen uitkering.

 • Deze activiteiten mag je niet in bijberoep doen als je werkloos bent:
  • activiteiten die je alleen maar tussen 18 uur en 7u kan uitoefenen, bijvoorbeeld nachtwaker
  • activiteiten die je volgens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken niet mag uitoefenen:
   • op weekdagen tussen 18 uur en 7 uur
   • op zaterdagen, zondagen of feestdagen
  • activiteiten:
   • in de horeca
   • in een vermaakonderneming
   • goederen verkopen aan huis of op de markt (leurder, reiziger)
   • van een verzekeringsagent of makelaar

Activiteiten in bijberoep met bijzondere regels

Meer informatie over deze activiteiten vind je op de site van de RVA.

Wat als mijn activiteit niet langer het karakter van een bijberoep heeft?

Besteed je te veel arbeidsuren aan je bijberoep? Of verdien je te veel met je activiteit? Dan heeft je activiteit niet langer het karakter van een bijberoep. Je recht op uitkeringen kan geweigerd worden.

Wat zet ik op mijn elektronische of papieren controlekaart?

Dit moet je niet aanduiden op je controlekaart:

Werk dat je tijdens de week doet tussen 18 uur en 7 uur.

Dit moet je wel aanduiden op je controlekaart:

 • werk dat je uitzonderlijk in de week tussen 7 en 18 uur doet
 • werk dat je op zaterdag of zondag doet

Maak het vakje zwart vóór je begint met je activiteit.