Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek in een onderneming in moeilijkheden

Is je werkgever erkend als ‘bedrijf in moeilijkheden’?

Dan kan je werkgever je contract tijdelijk schorsen. Je krijgt een uitkering van de RVA en een supplement van je werkgever. Zo verlies je niet te veel inkomen.

Hoe verloopt de schorsing?

 • Je werkgever informeert jou 7 dagen vooraf: welke dagen zal je werkloos zijn? Zal je volledig of gedeeltelijk werkloos zijn?
 • Eerst neem je al je dagen inhaalrust op
 • Daarna start de schorsing:
  • Ofwel word je volledig geschorst. Dat kan maximum 16 weken per jaar.
  • Ofwel word je gedeeltelijk geschorst.
   • Ben je een voltijdse werknemer? 
    Dan blijf je minstens twee werkdagen per week werken. Dat kan maximum 26 weken per jaar.
   • Ben je een deeltijdse werknemer? Dan schorst je werkgever je op de dagen waarop ook je voltijdse collega’s thuis zijn.

Let op: Je werkgever kan je terugroepen om meer te werken dan eerst voorzien.

Wat bij ziekte en feestdagen?

Ben je ziek?
Dan heb je recht op gewaarborgd loon of een ziekte-uitkering. Je hebt geen recht op een  werkloosheidsuitkering.

 

Valt er een feestdag binnen de 14 dagen na het begin van de schorsing?
Dan heb je recht op loon.

Heb je recht op een uitkering?

Je hebt recht op een uitkering onder deze voorwaarden:

 • Je verblijft in België.
 • Je voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in het infoblad T50 van de RVA
 • Op het einde van elke maand bezorg je ons een formulier C3.2A.
  Je krijgt dat formulier van je werkgever.
  Je werkgever geeft je ook zijn elektronische aangiftes. Die moet je ons niet bezorgen.

Hoe vraag je de uitkering aan?

 • Van zodra je weet dat je werkgever je zal schorsen, vraag je de uitkering aan:
  Je bezorgt ons:
 • Wij bezorgen jouw aanvraag aan de RVA.
  Dat moet twee maanden na het einde van de maand waarin je tijdelijk werkloos wordt.
  Bijvoorbeeld: Word je tijdelijk werkloos op 15 september? Dan moet je aanvraag vóór eind november bij de RVA zijn.
 • Je kan een elektronische controlekaart indienen. Meer informatie over de eC3.2? Lees het infoblad T174 van de RVA.

  Of bezorg ons je C3.2A-controlekaart, op het einde van elke maand. Dat doe je zolang je geschorst bent. Je krijgt deze kaart van je werkgever.

Hoeveel uitkering krijg je?

 • Je krijgt 65 % van je laatste (begrensde) loon. Dat bedrag blijft gelijk zolang je de uitkering krijgt.
 • Hierop wordt 26,75 % (15% tot en met 3/03/2023) bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • Werk je deeltijds en ontvang je een inkomensgarantie-uitkering ter aanvulling van je deeltijdse loon? Dan is je uitkering gebaseerd op het dagbedrag dat dient om de inkomensgarantie-uitkering te berekenen.
 • Je krijgt een supplement van je werkgever.