Je werkte voltijds. Je bent nu volledig werkloos.

 Heb je geen job? Wil je weten of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering? Dan kan je bij ons terecht.

Wanneer heb je recht op een werkloosheidsuitkering?

Elke situatie is anders. In de periode voor je aanvraag, moet je een aantal dagen gewerkt hebben. Dat aantal hangt af van je leeftijd. En je moet dat aantal kunnen bewijzen tijdens een periode die vastligt. 

Je hebt gewerkt en kreeg een loon. En je wordt werkloos.

Ben je ouder dan 35 jaar en jonger dan 50 jaar?

Wanneer krijg je een uitkering?

 • Als je 468 dagen of meer werkte, tijdens de 33 maanden voor je aanvraag.
 • Of als je voldoet aan de voorwaarde voor wie ouder is dan 50 jaar.

Ben je ouder dan 50 jaar?

Wanneer krijg je een uitkering?

Als je 624 dagen of meer werkte, tijdens de 42 maanden voor je aanvraag.

Je bent jonger dan 36 jaar.

Wanneer krijg je een uitkering?

 • Als je 312 dagen of meer werkte, tijdens de 21 maanden voor je aanvraag.
 • Of als je voldoet aan de voorwaarden voor personen van een oudere leeftijdscategorie. 

Let op: Er zijn uitzonderingen

Contacteer ons voor meer info. 

Bijvoorbeeld een betaalde vakantiedag. 

 • Soms mag je extra tijd rekenen om aan het aantal werkdagen te komen.  Bijvoorbeeld als je werkt als zelfstandige. Of als je verlof zonder wedde neemt om een kind op te voeden.
 • Werkte je vrijwillig deeltijds? Dan moet je hetzelfde aantal halve dagen werken. Maar je krijgt zes maanden extra tijd. Let op: Soms word je als vrijwillig deeltijdse werknemer toch behandeld zoals een voltijdse collega.
 • Ben je jonger dan 25 en heb je onvoldoende arbeidsdagen? Dan heb je misschien nog recht op beroepsinschakelingsuitkeringen. Kijk hiervoor naar de info over werkloosheid na studies.

Wil je meer informatie over je persoonlijke situatie? Maak een afspraak

Wat moet je doen?

 1. Schrijf je in als werkzoekende

  Werd je werkloos? Schrijf je dan in als werkzoekende:

  • binnen acht dagen na de eerste dag dat je werkloos bent
  • bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van jouw gewest
   • voor Vlaanderen: VDAB 
   • voor Wallonië: Forem 
   • voor het Brussels Gewest: Actiris 
   • voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 
  • liefst via de website

  Jouw dienst voor arbeidsbemiddeling geeft je een bewijs van je inschrijving.

  Bezorg ons dat bewijs:

  Let op: schrijf je te laat in als werkzoekende? Dan krijg je je uitkering later.

 2. Vraag meteen een uitkering aan

  Wacht niet tot je alle documenten hebt. Je aanvraag moet binnen de twee maanden na de aanvraagdatum bij de RVA toekomen. Bijvoorbeeld: je wordt werkloos en vraagt uitkeringen aan vanaf 8 maart? Dan is 8 mei de uiterste indieningstermijn bij de RVA.

  Maak meteen online met ons een afspraak. Je krijgt een link om je aanvraag in te vullen. Zo kunnen wij je aanvraag sneller verwerken.

  Welke documenten heb je nodig?

  Je kan formulier C1 ook afhalen in ons kantoor. Meer informatie over het formulier C1? Lees het infoblad C1 hier.

  Let op: lees het formulier helemaal door en antwoord correct op alle vragen. Geef je foute informatie? Dan kan je je recht op een uitkering verliezen.

  • Werd je arbeidsovereenkomst stopgezet? Bezorg ons het formulier C4-Werkloosheidsbewijs. Je krijgt dat formulier van je werkgever.
    
  • Was je arbeidsongeschikt? Bezorg ons het formulier C6 dat je van je ziekenfonds kreeg.
    
  • Ben je werkloos na een periode van inactiviteit? Of ben je werkloos nadat je als zelfstandige werkte? Bezorg ons het ingevulde formulier C109-Persoonlijke werkloosheidsverklaring. Je kan het formulier ook afhalen in ons kantoor.
  • Moet je periodes van arbeid of van arbeidsongeschiktheid bewijzen om recht te hebben op een uitkering? Bezorg ons dan ook de formulieren C4 of C6 van die periodes.

  Let op: Kan je deze formulieren niet binnen de vastgelegde termijn bezorgen? Dan is je dossier niet volledig. Van zodra wij alles hebben, sturen we je dossier naar de RVA.

   

  Wat breng je mee op de afspraak?

  • je identiteitskaart of je verblijfsvergunning of je arbeidsvergunning
  • je bankrekeningnummer
  • je bewijs van inschrijving als werkzoekende
  • je formulier C4 of C6 of C109
  • je formulier C1
 3. Zoek actief naar werk

  Er zijn twee voorwaarden om recht te hebben op een uitkering:

  • Je bent onvrijwillig werkloos.
   Krijg je een passende job of opleiding aangeboden? Dan mag je niet weigeren.
  • Je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt:
   • Je werkt samen met je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling:
    • voor Vlaanderen: VDAB 
    • voor Wallonië: Forem 
    • voor het Brussels Gewest: Actiris 
    • voor het Duitstalig landsgedeelte: ADG 
   • Je bekijkt de werkaanbiedingen die je krijgt.
   • Je solliciteert voor de werkaanbiedingen die je krijgt.
   • Je stuurt spontane sollicitaties.
 4. Bezorg ons je controlekaart

  Je kan kiezen tussen een elektronische controlekaart EC3 of een papieren controlekaart C3A. Onze medewerker legt uit hoe je die invult. Wij betalen je uitkering op basis van wat je invult.

  Je bezorgt ons de ingevulde kaart aan het einde van elke maand:

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Het bedrag dat je krijgt, hangt af van je persoonlijke toestand:

 • je gezinstoestand: je woont alleen, je woont samen met gezinslast of je woont samen zonder gezinslast
 • hoeveel je in het verleden gewerkt hebt
 • in welke werkroosters je gewerkt hebt: bijvoorbeeld nachtdiensten
 • je loon

Onze medewerkers geven je graag meer uitleg.

Lees meer over volledige werkloosheid op de site van RVA.

Kan je na een werkperiode opnieuw een werkloosheidsuitkering vragen?

Binnen de drie jaar na je laatst betaalde dag, kan je opnieuw een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je moet geen nieuwe wachttijd of werkdagen bewijzen.

Let op! Soms krijg je meer tijd na je laatst betaalde werkdag. Contacteer ons voor meer info.

 • Soms telt een dag waarop je niet werkte, toch als ‘je laatst betaalde dag’. Bijvoorbeeld een betaalde vakantiedag. 
 • Soms mag je langer dan drie jaar rekenen na je laatst betaalde dag. Bijvoorbeeld als je werkt als zelfstandige. Of als je verlof zonder wedde neemt om een kind op te voeden.
 • Werkte je vrijwillig deeltijds? Dan heb je zes maanden de tijd om opnieuw een uitkering aan te vragen.